”Työkykyjohtaminen on osa meidän jokapäiväistä elämää”

Data Group Kuopiossa henkilöstö ja työkykyasiat nähdään tärkeänä asiana. ”Me uskotaan, että meillä on oikeat ihmiset täällä töissä. Haluamme huolehtia heidän jaksamisestaan ja osaamisestaan, jotta he viihtyisivät ja saisimme heidät pidettyä täällä töissä”, myyntijohtaja Timo Kuivalainen perustelee, miksi lähteminen mukaan PK-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen -hankkeeseen oli yritykselle luonteva valinta.

Yhdessä kohti parempaa työkykyjohtamista

Hankkeen aikana yrityksessä muodostettiin työryhmä, johon kuului henkilöitä laajasti eri tehtävistä ja tasoilta. Aluksi jäsenneltiin mitkä asiat yrityksessä toimivat hyvin ja missä on vielä kehitettävää. Työryhmä vei systemaattisesti läpi asioita eteenpäin ja seurasi toimenpiteiden vaikutuksia. ”Hankkeeseen osallistuminen ei ollut raskasta, sillä siinä tehtiin asioita, jotka olisi pitänyt joka tapauksessa arjessakin tehdä. Lisäksi hankkeessa sai vertaistukea muilta yrityksiltä ja keskustellessa tuli uusia ideoita”, Timo kuvailee hankkeen kuormittavuutta.

”Hankkeen kautta työkykyjohtaminen on tullut osaksi meidän jokapäiväistä elämäämme. Kehitystoimet ovat näkyneet ilmapiirissä ja jaksamisessa, sekä prosessit etenevät sujuvammin. Esimerkiksi varhaisen välittämisen malli oli meillä aikaisemmin enemmän sellainen abstrakti ja ei-systemaattinen tapa toimia”, Timo kuvailee työkykyjohtamisen näkymistä yrityksessä. Hänen mukaansa myös johtoryhmässä ja esimiesten kesken yritetään koko ajan vaalia työkykyjohtamista ja keskustellaan aktiivisesti, miten työkykyasioita voidaan hoitaa.

Työkykyjohtaminen on tullut jäädäkseen

Timo kertoo, että näkyvät tulokset kannustavat jatkamaan työkykyjohtamista eteenpäin. Myös yrityksen arvomaailma tukee työkykyjohtamisen kehittämistä. ”Omistajat, johtoryhmä ja esimiehet oikeasti välittävät asioista ja haluavat hyvää henkilöstölle. Meillä on siis vahva tahtotila viedä asioita entistä parempaan suuntaan”, hän avaa ja jatkaa: ”Työkyvystä ja jaksamisesta huolehtiminen ei ole tärkeää ainoastaan työnteon kannalta. Myös työpäivän jälkeen jokaisen tulee jaksaa viettää aikaa omien perheidensä ja läheistensä kanssa.”

Timo kannustaa muitakin yrityksiä kehittämään työkykyjohtamista: ”Henkilöstö on tärkeä voimavara yrityksessä. Hommat ei toimi, jos henkilöstöstä ei huolehdita. Siksi toivon, että yrityksissä kiinnitettäisiin yhä enemmän ja enemmän huomiota jaksamiseen ja työkykyasioihin.”

 

Data Group Kuopio tarjoaa monipuolisia IT-palveluita ja -ratkaisuja. Yrityksen tavoitteena on tuottaa alueen parasta IT-palvelua. Tutustu tarkemmin yritykseen.

Jaa artikkeli