Kehitä esimiesten valmiuksia johtaa työkykyä

Työntekijän heikentynyt työkyky on usein haastava ja uusi tilanne niin työntekijälle kuin esimiehelle. Esimiehet eivät välttämättä uskalla tai tiedä kuinka lähestyä työntekijää, jonka jaksamisesta he ovat huolestuneet. Toisaalta myös työntekijää voi jännittää lähestyä esimiestä ja kertoa omasta tilanteestaan. Käytännönläheisessä ja vuorovaikutteisessa esimiesvalmennuksessa opetellaan kohtaamaan erilaiset työkykyyn liittyvät johtamistilanteet ja miten ne voidaan johtaa työntekijän työkyvyn kannalta parhaimmalla tavalla.

Työkykyjohtamisen valmennuksessa esimiehet oppivat

 • tunnistamaan tilanteita, jotka viestivät heikentyneestä työkyvystä
 • kuinka toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työntekijän kanssa
 • mihin toimenpiteisiin tulee tarttua missäkin eri tilanteessa, kun työntekijän työkyky on heikentynyt

Valmennus räätälöidään aina jokaisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Miksi esimiesten työkykyjohtamista kannattaa kehittää?

Hyödyt esimiestyössä
 • Esimiehet saavat työkalut erilaisiin heikentyneen työkyvyn tilanteisiin
 • Esimiesten on helpompi reagoida jo ajoissa heikentyneen työkyvyn ennusmerkkeihin
 • Esimiehet ovat rohkeampia tarttumaan eri tilanteisiin ja saavat varmuutta omaan tekemiseen
 • Esimiehet voivat saada toisiltaan vertaistukea ja ratkaista yhdessä haastavat työkykyjohtamisen tilanteet
Hyödyt koko yrityksen näkökulmasta
 • yrityksen on mahdollista hillitä henkilöstökuluja ja ylläpitää tuottavuutta, mikä näkyy suoraan positiivisesti tuloksessa
 • yritys voi helpommin hallita henkilöstön riittävyyttä
 • yritys voi hillitä vaihtuvuutta ja pienentää rekrytointikuluja, kun työpaikka koetaan hyväksi
 • yrityksen työeläkemaksuluokka ei kasva ja saattaa jopa alentua
 • henkilöstön työtyytyväisyys paranee
 • yritys voi pienentää ennenaikaista eläköitymisisriskiä
Hyödyt työntekijöille
 • työntekijät kokevat, että työpaikalla välitetään työntekijän hyvinvoinnista ja jaksamisesta
 • työntekijöiden elämänlaatu ja toimintakyky pysyy ennallaan tai paranee
 • turvaa työntekijän työssä jaksamista
 • mahdollistaa työntekijän ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen
 • työntekijän tulotason kehittyminen ja turvaaminen