Tiedä, miten yrityksessäsi johdetaan työkykyä

Työkykyanalyysi antaa yrityksellesi kattavan ja mahdollisimman realistisen kuvan työkykyjohtamisen tilanteesta. Analyysissa käymme läpi organisaatiosi ja selvitämme minkälainen kuva esimiehillä ja työntekijöillä on työkykyjohtamisen tilasta.

Työkykyanalyysin tuloksena saat

  • selville millaiset valmiudet ja osaaminen esimiehillä on johtaa työkykyä
  • tietää onko esimerkiksi eri puolilla organisaatiota eroavaisuuksia työkykyjohtamisen osaamisessa
  • selkeät kehittämistoimenpiteet, joilla voit kehittää työkykyjohtamista eteenpäin

Työkykyanalyysissa

  • Kartoitamme kyselyiden avulla esimiesten ja työntekijöiden kykyä johtaa omaa ja alaisten työkykyä sekä taitoja kohdata oma tai toisen heikentynyt työkyky.
  • Miten työkykyjohtaminen näyttäytyy henkilöstön näkökukulmasta
  • Selvitämme miten yrityksenne nykyiset prosessit ja järjestelmät tukevat työkykyjohtamista
  • Tutkimme miten eri yhteistyökumppanit ovat tukemassa yrityksen työkykyjohtamista
  • Selvitettyjen asioiden perusteella saat asiantuntijoiden arvion nykytilanteesta ja konkreettiset toimenpiteet työkykyjohtamisen kehittämisen tueksi

Helppo ja vaivaton

Työkykyanalyysi on yrityksellesi helppo ja vaivaton, sillä me huolehdimme kyselyiden ja haastatteluiden tekemisestä, tiedon keräämisestä, analysoimisesta ja raportoinnista. Työkykyanalyysi on siis ketterä tapa saada sekä realistinen kuva nykyisestä työkykyjohtamisen tilanteesta että mahdolliset kehitystoimenpiteet kehittämiselle