Työkykyjohtamista nuoressa yrityksessä

Envineer on nuori ja nopeasti kasvanut ympäristöalan asiantuntijayritys, joka työllistää tällä hetkellä yli 30 henkilöä. Yritys päätti syksyllä 2019 osallistua PK-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen -hankkeeseen. ”Koimme, että jo näin yrityksen alkutaipaleella on oikea aika laittaa työkykyjohtamisen asiat kuntoon”, asiantuntija Petra Paldanius avaa tarkemmin hankkeeseen osallistumisen syitä ja jatkaa: ”Tavoitteenamme oli luoda hankkeen avulla selkeämpiä toimintatapoja työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Lisäksi meitä kiinnosti kovasti muiden hankkeissa olleiden yritysten työkykyjohtaminen ja hankkeen aikana saatava vertaistuki.”

Kaikki näkökulmat edustetuiksi

Hanketta varten kasattiin työryhmä, johon kuului edustajia jokaisesta yksiköstä. ”Työryhmän jäseninä oli henkilöitä aina johdosta asiantuntijoihin, jotta saimme kaikki näkökulmat edustetuksi jokaiselta henkilöstön tasolta. Työryhmän tehtävänä oli viedä asioita eteenpäin hankkeen workshoppien ulkopuolella. Teimme henkilöstölle useita kyselyitä ja tasaisin väliajoin viestimme omissa yksiköissämme missä mennään ja mitä on vielä tulossa”, Petra kuvailee työryhmää ja sen toimintaa.

Aktiivisella viestinnällä ja koko henkilöstön osallistamisella oli Petran mukaan suuri merkitys, miten hankkeeseen osallistuminen ja työkykyjohtamisen kehittäminen nähtiin yrityksessä: ”Kun ensin kerroimme hankkeeseen osallistumisesta, oli vastaanotto aika neutraali. Ei ehkä oikein tiedetty, mitä hanke tulee tarkoittamaan käytännössä. Sitä mukaa, kun hankkeessa edettiin, alkoi ihmisille valjeta mistä on kysymys ja hankkeeseen osallistuminen alettiin nähdä tärkeänä ja hyvänä asiana.”

Startti työkykyjohtamiselle

Hankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja, kuten EnviCare nimellä kulkevaa varhaisen välittämisen mallia, työstetään edelleen ja ne otetaan käyttöön Envineerillä vielä tänä vuonna. Petra iloitsee, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Työkykyjohtaminen ja sen kehittäminen ei kuitenkaan hänen mukaansa lopu tähän: ”Meillä on selkeät seuraavat stepit jo tiedossa ja olemme tuomassa työkykyjohtamista ja työhyvinvointia isommin esille strategiapäivityksen yhteydessä. Tästä työkykyjohtaminen meillä vasta alkaa.”

 


Envineer Oy kotimainen ympäristöalan yritys, jossa tehdään ympäristökonsultointia ja -suunnittelua modernilla otteella. Tutustu yritykseen

Jaa artikkeli