Varhaista välittämistä ketterästi ja toimivasti

Miten minä voin? Olenko huolissani työkaveristani? Wälitä-indeksi tarjoaa matalan kynnyksen ilmaista huolta jokaisen jaksamisesta.
Indeksin avulla huomataan työkyvyn heikentymisen merkit jo varhaisessa vaiheessa. Esimiehen on helpompi tarttua työntekijän jaksamista tukeviin ratkaisuihin.
Tietoturvallinen ratkaisu. Vastausten näkyminen voidaan rajoittaa vain tietyille henkilöille, jotka voivat nähdä esimerkiksi vain oman osastonsa tai tiiminsä vastaukset.

Näin Wälitä-indeksi toimii

Välittäminen kuuluu jokaiselle: Wälitä -indeksi auttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitä havaitsemaan työkyvyn heikentymisen merkit sitouttamalla jokaisen työntekijän peilaamaan omaa jaksamistaan ja työkykyään viikoittain.

Ketterä ja nopea vastata: Indeksissä on vain pari kysymystä, joten siihen on helppo ja nopea vastata. Kysymykset ovat yksinkertaisia, joten vastaaminen ei vaadi suuria ponnistuksia eikä vie ylettömästi aikaa.

Ennaltaehkäisevää toimintaa ajoissa: Kun työkyvyn heikentyminen huomataan jo varhaisessa vaiheessa, voidaan yrittää estää tilanteen eskaloituminen työkyvyttömyydeksi.

Wälitä-indeksin hinta

SMALL
8€
€/hlö/kk
 • 2-100 henkilöä
 • vuoden sopimus
 • 2 vuotta: 7 €/kk/hlö
MEDIUM
6€
€/hlö/kk
 • 100 - 200 henkilöä
 • vuoden sopimus
 • 2 vuotta: 5 €/kk/hlö
LARGE
4€
€/hlö/kk
 • 200 -300 henkilöä
 • vuoden sopimus
 • 3 vuotta: 3 €/kk/hlö

Hinta sisältää

 • Käyttöönotto
 • Työntekijälisenssi
 • Käyttötuki ja tekninen tuki
 • Kick Off -koulutus
 • Käyttöönoton perehdytys
 • Käyttöönotto tuki
 • Työkykyjohtamisen workshopit 6 kpl/vuosi
 • Asiakaspalvelu
 • Työkykymittauksen toteutus
 • Raportointi
 • Asiantuntijatuki 10 h/vuosi

Pieni teko - suuri vaikutus

Kokonaiskuva omista voimavaroista

Varsinkin jatkuvassa kiireessä ei normaalisti ehdi pysähtymään ja pohtimaan omaa jaksamistaan ja sen vaikutusta työkykyyn, vaikka tietäisikin jatkuvan liiallisen kuormituksen heikentävän omaa työkykyä. Wälitä-indeksi antaa mahdollisuuden pysähtyä tarkkailemaan omaa jaksamista hetkeksi. Asian äärelle pysähtyminen auttaa kokemuksemme mukaan parhaiten oivaltamaan ja näkemään kokonaiskuvan. Oivallus oman jaksamisen riittävyydestä on aivan yhtä arvokas kuin jaksamisen äärirajojen tunnistaminen.

 

Aktiivista välittämistä koko organisaatioon

Moni on saattanut joskus huomata, että työkaverin jaksaminen on koetuksella – johtui se sitten töiden tai vapaa-ajan kuormituksesta. Uskallus ei välttämättä kuitenkaan riitä kysymään suoraan työkaverilta miten hän voi. Usein juuri työkaverit huomaavat ensimmäisenä, kun kollegan kuormitus alkaa lähestyä äärirajoa. Wälitä indeksi tarjoaa matalan kynnyksen ilmaista huolta työkaverin jaksamisesta sekä varmistaa, että tieto kuormituksesta kulkeutuu esimiehelle asti.

Oikea-aikaista reagointia

Esimies on vastuussa siitä, että työntekijän työkuorma on sopivalla tasolla. Nykyajan työ on kovin itsenäistä ja osa työtehtävistä voi tulla työntekijän työpöydälle myös muualta kuin suoraan esimieheltä. Samoin vapaa-ajan puolelta tuleva kuormitus saattaa jäädä esimieheltä huomaamatta. Näin työntekijän kokonaiskuormitus saattaa jäädä pimentoon. Wälitä-indeksi auttaa esimiestä jo aikaisessa vaiheessa huomaamaan jaksamisen heikentymisen merkit sekä reagoimaan niihin, jotta jaksaminen säilyy kestävällä tasolla.

 

Todiste välittämisen kulttuurista

Wälitä-indeksi kertoo koko organisaatiolle aktiivisesta välittämisen kulttuurista. On aivan yhtä tärkeää välittää omasta kuin työkaverin tai työntekijän jaksamisesta. Wälitä -indeksi viestii myös luottamuksen ilmapiiristä. Organisaatiossa ymmärretään, että elämässä tulee ylä- ja alamäkiä. Aina ei voi juosta satanen lasissa, eikä pidäkään, jotta työkyky säilyy hyvällä tasolla. Jokaisen tulee voida rohkeasti tuoda esille omien voimavarojen taso ilman pelkoa siitä, että tietoa väärinkäytetään työsuhdetta heikentävästi. Päinvastoin, tiedolla on tarkoitus havaita tarpeeksi varhaisessa vaiheessa jaksamisen heikentyminen, jotta yksilön tilannetta voidaan helpottaa kestävällä tavalla.

Wälitä-indeksin avulla välitämme enemmän itsestämme, työkavereistamme ja työyhteisöstämme

Haluaisitko kehittää yrityksesi työkykyjohtamista ketterästi Wälitä-indeksin avulla? Ota yhteyttä ja työkykyjohtamisen asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Pilvipohjainen ratkaisu työkyvyn seurantaan

 • pilvipohjainen ja skaalautuu eri laitteille
 • tietoturvallinen: vain organisaatiosi voi tarkastella tietoja
 • integroitavissa HR-järjestelmiin
 • laajennettavissa kokonaisvaltaisempaan työkykyjohtamisen Wälitä-järjestelmään
 • käyttöönottokoulutus ja suomalainen asiakastuki

Wälitä-indeksi sopii niin pienille kuin suurille yrityksille

Wälitä-indeksin avulla jokainen yritys voi:

 • kehittää työkykyjohtamista
 • kehittää tiimien työkuormaa ja toimintatapoja.
 • nähdä mitkä kehittämistoimet vaikuttavat ja saavat henkilöstön voimaan paremmin.
 • nähdä helpommin, milloin työkuorma on sopiva.
 • ennaltaehkäistä loppuunpalamisesta tai muuten heikentyneestä työkyvystä johtuvia sairauspoissaoloja.