Sairauspoissaolokustannuslaskuri

Arvioi henkilöstön sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

Kokonaiskustannus Kokonaiskustannus sisältää suuorat palkkakustannukset, sivukulut ja välilliset kustannukset.
Palkkakustannukset Rahapalkka ennen veroja työpäiviltä, jolloin työntekijä on sairauspoissaolon vuoksi pois töistä.
Sivukulut Palkka korotettuna 30% (Sisältää TyEL, lomaraha, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksut, pakolliset vakuutukset ja muut sosiaalikulut)
Välilliset kustannukset Välilliset kustannukset vaihtelevat hyvinkin paljon esimerkiksi organisaation koon, toimialan, työntekijöiden aseman mukaan. Välillisiä kustannuksia voi olla mm. ylitöistä johtuvat kustannukset, sijaiskulut ja tuottavuuden vähentyminen. Olemme käyttäneet tässä laskurissa maltillista 1,5 kerrointa palkkakustannuksista.
0 Sairauspäivää vuodessa
0 Sairauspäivää vuodessa per työntekijä

Sairauspoissaolojen kokonaiskustannus 0
Yhden sairauspoissaolon kokonaishinta 0
Vähentämällä sairauspoissaoloja 10–30 % yritys voi saavuttaa merkittäviä säästöjä:
10 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )
20 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )
30 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )

Lähetä laskelma sähköpostiin

Kiinnostaako vaikuttava ja johdonmukainen työkykyjohtaminen?

Hyvässä ja aktiivisessa työkykyjohtamisessa on kyse ihmisten johtamisesta: esimiestaidoista ja välittämisestä. Tietotaidon ja aktiivisen välittämisen lisäksi tarvitaan työkaluja ja prosesseja, jotka tukevat esimiehiä työssään ja tarjoavat dataa tiedolla johtamisen tueksi. Well3 auttaa yrityksiä kehittämään ja johtamaan työkykyä entistäkin paremmin selkeän mallin ja kokonaisvaltaisen konseptin avulla.