Sairauspoissaolokustannuslaskuri

Arvioi henkilöstön sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

Kokonaiskustannus Kokonaiskustannus sisältää suuorat palkkakustannukset, sivukulut ja välilliset kustannukset.
Palkkakustannukset Rahapalkka ennen veroja työpäiviltä, jolloin työntekijä on sairauspoissaolon vuoksi pois töistä.
Sivukulut Palkka korotettuna 30% (Sisältää TyEL, lomaraha, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksut, pakolliset vakuutukset ja muut sosiaalikulut)
Välilliset kustannukset Välilliset kustannukset vaihtelevat hyvinkin paljon esimerkiksi organisaation koon, toimialan, työntekijöiden aseman mukaan. Välillisiä kustannuksia voi olla mm. ylitöistä johtuvat kustannukset, sijaiskulut ja tuottavuuden vähentyminen. Olemme käyttäneet tässä laskurissa maltillista 1,5 kerrointa palkkakustannuksista.
0 Sairauspäivää vuodessa
0 Sairauspäivää vuodessa per työntekijä

Sairauspoissaolojen kokonaiskustannus 0
Yhden sairauspoissaolon kokonaishinta 0
Vähentämällä sairauspoissaoloja 10–30 % yritys voi saavuttaa merkittäviä säästöjä:
10 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )
20 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )
30 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )

Lähetä laskelma sähköpostiin

Näin pienennät sairauspoissaolokustannuksia

Sairauspoissaolot ja ennenaikainen työkyvyttömyys ovat merkittäviä haasteita yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmista. Sairauspoissaolokustannusten vähentämiseksi työkykyjohtamisen johdonmukaista ja tavoitteellista.

  • Siirrä painopiste ennakoivaan työkyvyn johtamiseen ja aktiivisen välittämiseen.
  • Varusta esihenkilöt riittävin tiedollisin ja taidollisin valmiuksin.
  • Selvitä mahdollisuudet osatyökykyisyyden hyödyntämiseen.
  • Kehitä työkykyjohtamista suunnitelmallisesti, tiedolla johtaen.

Vaikuttava työkykyjohtaminen lisää tyytyväisyyttä

Aktiivinen työkyvyn johtaminen näkyy ja tuntuu ilmapiirinä, joka motivoi ja sitouttaa. Esihenkilöillä on aikaa ja osaamista työnsä hoitamiseen ja organisaatio näyttäytyy sisäisesti ja ulospäin työnantajana, jolla on veto- ja pitovoimaa.
Tyytyväinen henkilöstö
Osaavat esihenkilöt
Parantunut tuottavuus
Houkutteleva työnantajamielikuva

Näin pääset alkuun työkykyjohtamisen kehittämisessä

Työntekijät ovat yrityksen arvokkain voimavara. Siksi heidän työhyvinvointiaan ja työkykyään tulee johtaa kuten muitakin yritystoiminnan osa-alueita. Näin pääset alkuun työkykyjohtamisen systemaattisessa kehittämisessä.

KARTOITA
Kartoita työkykyjohtamisen nykytila.
LUO STRATEGIA
Luo työkyvyn johtamisen strategia.
VALMENNA JA VARUSTA
Varmista esihenkilöiden tietotaito, tuki ja työkalut.
JOHDA TIEDOLLA
Kerää ja hyödynnä tietoa johtamisen tukena.

Kokemuksia

"Kehitystoimet ovat näkyneet ilmapiirissä ja jaksamisessa, sekä prosessit etenevät sujuvammin."
DATA GROUP KUOPIO, Timo Kuivalainen, myyntijohtaja

Wälitä – kokonaisvaltainen tuki työkyvyn johtamiseen

Wälitä-järjestelmä on selainpohjainen sovellus, jonka kautta työkyvyn johtaminen on vaivatonta ja läpinäkyvää. Järjestelmä tarjoaa systemaattisen ja suunnitelmallisen prosessin, jonka avulla työkyvyn johtaminen on tuloksellista ja vaikuttavaa.

Wälitä-konseptia täydentävät ennakointityökaluna toimiva Wälitä-indeksi sekä esihenkilöiden valmennukset, jotka tarjoavat tukea niin ennakoivaan kuin puuttuvaan työkyvyn tukemiseen. Malli on kehitetty yhdessä esihenkilöiden ja yritysjohdon kanssa.

Well3 on yrityksen tukena järjestelmän käyttöönoton aikana ja varmistaa työkykyjohtamisen jatkuvan kehittämisen palautteen ja seurannan avulla. Wälitä-järjestelmä on tietoturvallinen ja integroitavissa HR-järjestelmiin.

Kiinnostaako vaikuttava ja johdonmukainen työkykyjohtaminen?

Hyvässä ja aktiivisessa työkykyjohtamisessa on kyse ihmisten johtamisesta: esimiestaidoista ja välittämisestä. Tietotaidon ja aktiivisen välittämisen lisäksi tarvitaan työkaluja ja prosesseja, jotka tukevat esimiehiä työssään ja tarjoavat dataa tiedolla johtamisen tueksi. Well3 auttaa yrityksiä kehittämään ja johtamaan työkykyä entistäkin paremmin selkeän mallin ja kokonaisvaltaisen konseptin avulla.