Tehokasta ja aidosti välittävää työkykyjohtamista

Tarjoamme yrityksellesi ja esimiehillesi kokonaisvaltaisen tavan johtaa työkykyä. Palvelu koostuu tehokkaasta varhaisen välittämisen prosessista, prosessia tukevasta sovelluksesta ja valmennuksesta, jolla esimiesten tiedot ja taidot päivitetään vastaamaan hyvän johtamisen vaatimuksia. Tehokkaan ja aidosti välittävän työkykyjohtamisen seurauksena henkilöstösi tyytyväisyys esimiestyöhön kasvaa, esimiesten osaaminen kehittyy sekä organisaation tuottavuus lisääntyy ja houkuttelevuus työnantajana kasvaa.
Tiukan ja yksinkertaisen prosessimallin avulla johdat tunnistetut TYKY-tapaukset selvittämiseen saakka.
Tietojärjestelmän kautta ohjaat prosessia ja huomaat varoitusmerkit työkyvyn heikentymisestä.
Työkykyjohtamisen valmennuksessa esimiehet oppivat käyttämään prosessia ja tietojärjestelmää.

Näin yrityksesi hyötyy työkykyjohtamisesta

 • Henkilöstösi tyytyväisyys esimiestyöhön kasvaa todellisen välittämisen myötä.
 • Esimiehet osaavat toimia työntekijän jaksamista ja työkykyä edistävällä tavalla kaikissa tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on vaarassa heikentyä tai jo heikentynyt.
 • Yrityksesi tuottavuus lisääntyy sairaspoissaolojen vähentymisen myötä.
 • Proaktiivinen työkykyjohtaminen saa aikaan mitattavia säästöjä.
 • Aito välittämisen toimintakulttuuri lisää yrityksesi houkuttelevuutta työnantajana.

Mittaa, seuraa, analysoi ja johda – sovellus työkykyjohtamiseen

Sovelluksen avulla sekä esimies että henkilöstöhallinto ja johto voivat seurata varhaisen välittämisen prosessin etenemistä. Sovellukseen kerääntynyt tieto esimerkiksi poissaoloista ja tehdyistä toimenpiteistä työkyvyn säilyttämiseksi antavat tietoa päätöksenteon tueksi. Yhdessä sovellus ja varhaisen välittämisen malli tarjoavat esimiehelle selkeät askelmerkit siitä, kuinka toimia jokaisessa työkyvyn heikentymisen vaiheessa.

Tuki esimiehelle

 • Hälyttää ja muistuttaa esimiestä, kun häneltä vaaditaan toimenpiteitä
 • Neuvoo, mitä tehdä
 • Kokoaa tarvittavat tiedot keskustelujen tueksi
 • Arkistoi käydyt keskustelut tai niiden yhteenvedot

Tuki henkilöstöhallinnolle ja johdolle

 • Reaaliaikainen seuranta avoimista ja suoritetuista tehtävistä
 • Hälyttää esimiehen tekemättömistä toimenpiteistä
 • Vapauttaa aikaa toiminnan kehittämiseen ja haastavien tapausten tukemiseen

Miten aloitat aktiivisen työkykyjohtamisen?

Tarjoamme yrityksellesi kokonaisvaltaisen paketin, jonka avulla voit ennakoida työkyvyn heikentymisestä johtuvia sairauspoissaoloja ja varhaista eläköitymistä.

1. LÄHTÖTILANNE
Kuva ja arvio työkykyjohtamisesta ja jatkotoimenpiteet
2. VALMENNUKSET
Esimiesten tiedollinen ja taidollinen valmentaminen
3. JÄRJESTELMÄ
Kuva ja arvio työkykyjohtamisesta ja jatkotoimenpiteet
4. PALAUTE JA SEURANTA
Palautteen kerääminen, tulosten analysointi ja jatkokehitys

Hinta

Palvelun hinta koostuu kuukausimaksullisista järjestelmä- ja palvelumaksuista. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä järjestettävät järjestelmän ja toimintamallin käyttöönottoon liittyvät valmennukset ovat kertaluonteisia. Valmennukset, niiden määrä ja aihekokonaisuudet räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kuukausimaksut
Järjestelmän käyttö
Jatkuva tuki esimiehille

Kertaluonteiset maksut

Järjestelmän käyttöönotto
Käyttöönottokoulutus
Sovitut TYKY- johtamisen valmennukset