Työkykyjohtamisen palvelumme

Työkykyanalyysin tuloksena näet työkykyjohtamisen nykytilan ja ymmärrät, miten edetä kehitystyössä.
Wälitä-indeksi tarjoaa viikottaisen näkymän työntekijöiden jaksamiseen ja työkykyyn.
Työkykyjohtamisen valmennukset kehittävät esimiesten valmiuksia johtaa erilaisia työkykytilanteita.
Wälitä-sovellus tukee työkykyjohtamista sen eri vaiheissa aina ennakoinnista ongelmanratkaisuun.

Työkykyä johtamalla parempaan tulokseen!

Arvioi henkilöstön sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

Kokonaiskustannus Kokonaiskustannus sisältää suuorat palkkakustannukset, sivukulut ja välilliset kustannukset.
Palkkakustannukset Rahapalkka ennen veroja työpäiviltä, jolloin työntekijä on sairauspoissaolon vuoksi pois töistä.
Sivukulut Palkka korotettuna 30% (Sisältää TyEL, lomaraha, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksut, pakolliset vakuutukset ja muut sosiaalikulut)
Välilliset kustannukset Välilliset kustannukset vaihtelevat hyvinkin paljon esimerkiksi organisaation koon, toimialan, työntekijöiden aseman mukaan. Välillisiä kustannuksia voi olla mm. ylitöistä johtuvat kustannukset, sijaiskulut ja tuottavuuden vähentyminen. Olemme käyttäneet tässä laskurissa maltillista 1,5 kerrointa palkkakustannuksista.
0 Sairauspäivää vuodessa
0 Sairauspäivää vuodessa per työntekijä

Sairauspoissaolojen kokonaiskustannus 0
Yhden sairauspoissaolon kokonaishinta 0
Vähentämällä sairauspoissaoloja 10–30 % yritys voi saavuttaa merkittäviä säästöjä:
10 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )
20 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )
30 % lasku sairauspoissaoloissa -- ( sairauspoissaoloprosentti ---- )

Lähetä laskelma sähköpostiin

Kokemuksia

"Kehitystoimet ovat näkyneet ilmapiirissä ja jaksamisessa, sekä prosessit etenevät sujuvammin."
DATA GROUP KUOPIO, Timo Kuivalainen, myyntijohtaja

Tieto, taito ja välineet työkykyjohtamiseen

Avullamme varmistat, että yrityksesi esimiehillä on riittävät tiedot, taidot ja välineet johtaa työntekijöiden työkykyä erinomaisesti. Wälitä-konseptimme auttaa esimiehiä havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyysriskissä olevat työntekijät ja varmistamaan mahdollisimman hyvän tuen heidän työkykynsä ylläpitämiseksi ja työhön paluun edistämiseksi.