Välittämisellä on vaikutusta

Lähtötilanne

 • 52 – vuotias operaattori
 • viimeisimmän 10 vuoden ajanjaksolla runsaasti sairauspoissaoloja
 • Poissaolot kertyneet useista yksittäisistä poissaoloista ja diagnooseista. Huomioiden vuosilomat ja työajanlyhennykset, keskimäärin poissa töistä palkallisesti 82 päivää vuosittain
 • Tietojärjestelmän myötä poissaolot tulivat ”näkyviksi”

Toimenpiteet

 • Pidettiin varhaisen välittämisen mukainen puheeksiotto ja tth suoritti työkuntoisuustarkastuksen.
 • Tarkastuksessa ei havaittu terveydellisiä työkykyrajoitteita.
 • Havainnoista keskusteltiin avoimesti työntekijän kanssa ja hän myönsi murheissaan, että oli käyttänyt sairauspoissaoloja osana urheiluharrastustaan.
 • Syyksi hän sanoi, että kukaan ei ollut välittänyt missä hän on.

Lopputulos

 • Esimies kävi yli puolen vuoden ajan seurantapalavereita työntekijän kanssa säännöllisesti. Poissaolot loppuivat yhteisen sopimuksen myötä. Seuraavan 5 vuoden aikana henkilöllä oli keskimäärin 4 sairauspoissaolopäivää vuodessa.
 • Työntekijä koki olevansa merkityksellinen työnantajalle ja hänen motivaationsa kasvoi.
 • Työnantaja säästi suoria kustannuksia n. 40 työpäivän osalta vuodessa ja hyötyi myös johtamisen seurauksena tuottavuuden lisääntymisestä.

Välittäminen on myös puuttumista – piittaamattomuus ei kannata.  Työntekijä jatkoi omassa, tutussa työtehtävässään.

Jaa artikkeli