Aina ei ole poissaoloja

Lähtötilanne

 • 32 – vuotias kunnossapitäjä, 3 – vuorotyössä.
 • Ei poissaoloja
 • Asenne muuttui ärtyisäksi
 • Työsuoritusten taso laski merkittävästi sekä määrien että laadun suhteen.

Toimenpiteet

 • Varhaisen välittämisen mukainen puheeksiotto
 • ei havaittu terveysongelmia
 • selvisi, että työntekijän vaimo palannut töihin hoitovapaalta ja perhe yritti selvitä ilman hoitopaikkaa.
 • molempien tehdessä vuorotyötä, perheyhteisö kärsi.
 • Työntekijä siirrettiin tekemään joustavaa yksivuorotyötä päivisin.

Lopputulos

 • Työaikajärjestelyjen myötä työntekijän kokema stressi laski ja hän sai järjes- tettyä yksityiselämänsä paremmin
 • Lopulta myös vaimo siirtyi päivä-vuoroon oman työnantajansa luvalla
 • Työnantaja loi työntekijälle välittämisen tunteen ja sai palautettua työtehon määrien sekä laadun suhteen ennalleen
 • Työnantaja säästi alentuneen työkyvyn aiheuttaman tuottavuusvajeen verran (presenteismi)

Poissaolot eivät ole ainoa taloudellinen kustannus työnantajalle
– huomioi myös presenteismi

Jaa artikkeli