Tule kehittämään yrityksellesi vaikuttava tapa johtaa työkykyä! Työkyvyn taitava johtaminen tuo myös pk-yrityksille huomattavat säästöt, kun asiaan tartutaan ratkaisukeskeisesti. Kaiken keskiössä on hyvinvoiva työntekijä, jonka työkyky mahdollistaa täyden työpanoksen yritykselle.

Lähde kehittämään työkyvyn johtamista yhdessä!

Työelämä muuttuu nopeasti, ja tarvitsemme uusia, rohkeita avauksia työkyvyn sekä tuottavuuden parantamiseksi. Tämä edellyttää osaamisen jakamista, kokeilua ja yhdessä kehittämistä.

PK-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen on Pohjois-Savon yrityksille suunnattu ESR-rahoitteinen hanke, jossa kehitetään työkykyjohtamista verkostomaisesti ja etsitään toimivaa konseptia yhteisen työkyvyn johtamismallin rakentamiseen. Vertaisverkoston avulla voi samalla löytyä uusia ratkaisuja mm. osatyökyvyn synnyttämiin haasteisiin.

Mitä hanke tarjoaa yritykselle?

  • Yhdessä innovoituja konkreettisia malleja työkyvyn johtamisen tueksi.
  • Suuryrityksiltä tuttuja työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla henkilöstön työkyky paranee.
  • Näkemyksen työkykyjohtamisen nykytilaan ja yrityksen vaikutusmahdollisuuksiin.

Työkyvyn johtamisen tulee olla suunnitelmallista, mitattavaa ja tuloksellista. Yhdessä muiden yritysten kanssa opit toisten onnistumisista ja vältät tyypillisimmät virheet. Hankkeessa testataan useampia työkyvyn johtamisen malleja, joista voit napata käyttöösi teille parhaiten sopivan. Samalla huomaat, mikä merkitys yrityksellä on pidempien ja parempien työurien mahdollistajana.

Miten yritykseni pääsee mukaan?

Hankkeeseen valitaan 5-10 pk-yritystä, jotka ovat aidosti kiinnostuneet ja sitoutuneet yhdessä kehittämiseen. Yritykset pääsevät mukaan ainutlaatuiseen ja monipuoliseen toteutukseen, johon kuuluu mm. pienseminaareja, yhteiskehittämistä ja konkreettisia työkaluja. Työtavat ovat valmentavia, ratkaisukeskeisiä ja käytännönläheisiä. Hankkeeseen osallistuvat asiantuntijat tuovat mukanaan myös vahvan liiketaloudellisen ja yhteiskunnallisen tason.

Hanke alkaa syksyllä 2019 ja kestää alkuvuoteen 2020. Tarkka aikataulu vahvistetaan osallistujayritysten kesken. Osallistumisen hinta yritykselle on 1 000 €.

Ota yhteyttä: Johanna Huhta, johanna.huhta@well3.fi050 582 5061

Lataa pdf-esite

Ilmoittaudu hankkeeseen

Hankkeessa mukana