Kuinka rakentaa hyvinvoiva ja tuottoisa työyhteisö – mikä on onnistuneen työkykyjohtamisen resepti?

Kirjoittaja Marianne Tirkkonen

Törmään työssäni usein tilanteisiin, joissa esille nousee vastuukysymys työyhteisön hyvinvoinnista. Ja erityisesti vielä niihin seikkoihin, jotka ilmenevät työyhteisössä, jos työkykyjohtaminen ei vastaa henkilöstön odotuksia. Kyseessä on ollut tilanteita, joissa on käsitelty esimerkiksi työuupumusta, sairauspoissaolojen kasvua, työmotivaation hiipumista, työntekijöiden suurta vaihtuvuutta tai vaikkapa yrityksen eri yksiköissä vallitsevia tuottavuuseroja. Kun näitä asioita on lähdetty pohtimaan yhdessä yritysjohdon ja esihenkilöiden kesken syvällisemmin, on huomattu, että onnistuneella työkykyjohtamisella voidaan vaikuttaa ratkaisevasti niin yrityksen kokonaistulokseen kuin tukea jokaisen yksilöllisistä työssä suoriutumista.

Kolme suurta askelta – välitä, vakuuta ja vaikuta

Yrityksissä, joissa työkykyä osataan johtaa proaktiivisesti, on pienemmät sairauspoissaoloprosentit, työntekijät kokevat esimiestaidot vahvempina ja työantajaa arvostetaan selkeästi enemmän. Nämä osatekijät yhdessä aikaansaavat sen, että työntekijät viihtyvät työssään ja tuottavat osaltaan suuremman asiakastyytyväisyyden, mikä puolestaan näkyy konkreettisesti yrityksen liikevaihdon kasvuna pitkällä aikavälillä. Työnantajan arvostaminen lisää myös positiivista työnantajamielikuvaa, joka taas kasvattaa rekrytoinnin helppoutta ja edesauttaa pitämään talentit sekä hiljaisen tiedon yrityksessä.

Yhteiskunnassamme on aikaisemmin arvostettu perinteistä resurssijohtamista, jolloin päätöksistä vastaa yrityksen ylin johto ja johtaminen kulkee aina ylhäältä alaspäin annettuna. Tänä päivänä dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva maailma tarvitsee välittävää, vakuuttavaa ja vaikuttavaa yrityskulttuuria, joka pohjautuu palvelevaan johtamistapaan. Menestyäkseen yritys tarvitsee oppivan ja innovatiivisen työyhteisön, jossa tuetaan jokaista ja luotetaan toinen toisiinsa. Varmasti jokainen yrityspäättäjä haluaa olla mukana luomassa vastuullista johtamisen ja päätöksenteon kulttuuria, jotta yritystoiminnan tuloksellisuus voidaan turvata nyt ja tulevaisuudessa.

Mikä on jokaisen työntekijän yksilöllinen vastuu ja mitä taas työantajan tulisi tehdä vaikuttaakseen myönteisesti yrityksen työhyvinvoinnin kehittämiseksi?

Koen vahvasti niin, että hyvinvoivan ja tuottoisan työyhteisön rakentamiseksi tarvitaan niin työnantajan kuin työntekijän yhteistä sitoutumista toimivan ja innostavan työkulttuurin rakentamiseksi. Liikkeelle voidaan lähteä tarkastelemalla työhyvinvointiin kuuluvia osa-alueita, kuten työturvallisuutta, työn ja vapaa-ajan suhdetta, jokaisen terveyttä ja hyvinvointia. Oleellista on myös huomioida näkökulmia, jotka lisäävät yksilön motivaatiota ja kehittävät osaamista sekä kannustavat positiiviseen asennoitumiseen työtä kohtaan. Työnantajalle kuuluu huolehtia työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden tasa-arvoisesta kohtelusta. Toisaalta myös yksittäisellä työntekijällä on merkittävä vastuu oman työkykynsä ylläpitämisestä ja asiantuntijuutensa jatkuvasta kehittämisestä. Jokaisen meistä tulisi vaikuttaa osaltaan työpaikan myönteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi.

Millainen unelmien työpäivän tulisi sitten olla?

Tähän meistä jokaisella on varmasti täysin erilainen vastaus! Itse nautin suunnattomasti siitä, että työyhteisöämme rakennetaan toisen huomioimisen ja välittämisen kulttuurin kautta jokainen (työ)päivä. Luottamuksellinen työympäristö tarjoaa hyvin hedelmällisen maaperän kasvaa ja kehittyä asiantuntijana. Näen myös suurta potentiaalia työyhteisömme erilaisten tiimien kehittämisessä. Koen, että hyödyn paljon työni tarjoamasta joustavuudesta. Voin aamuvirkkuna pompata koneen ääreen kirjoittamaan aikaisin aamulla inspiraation kohdatessa tai vaikkapa osallistua kävelykokoukseen hakemaan inspiraatioita samalla luonnosta nauttien.

Mistä sitten lähteä liikkeelle?

Työkykyanalyysimme avulla on helppoa kartoittaa yrityksenne nykytila ja sen pohjalta lähteä rakentamaan työyhteisön hyvinvointia koskevia tavoitteita hyödyntäen proaktiivisia mallejamme. Tutustu palveluihimme ja pyydä meiltä palveluesittely yrityksellesi. Välitämme aidosti työyhteisöstäsi ja autamme rakentamaan menestyksekkään työkykyjohtamisen reseptin.

Ihanaa ja työntäyteistä syksyä!
Marianne

Marianne Tirkkonen

Wellness-tradenomin sydämeni sykkii työyhteisöjen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiselle ja erityisesti tuloksekkaan työkykyjohtamisen mahdollistamiselle. Koko työurani on ollut jollakin tavalla kytköksissä wellness-palveluiden myyntiin, markkinointiin ja kehittämiseen. Well3 Oy:n visiona on maailma, jossa välitämme toisistamme enemmän. Näkemys kuvastaa hyvin tapaani työskennellä; haluan olla aidosti läsnä ja auttaa osaltani kehittämään asiakasyrityksissä työkykyjohtamista pitkällä tähtäimellä. Nautin suuresti uusista haasteista työelämässä ja erityisesti siitä, että pääsen rakentamaan palvelukokonaisuuksia aina käytäntöön asti. Vapaalla rentoudun mielelläni perheeni kanssa sekä monipuolisen liikunnan parissa. Minut voikin tavata niin Puijon lenkkipoluilta kuin keskustan kuntosalilta. Lisäksi nautin luontovalokuvauksesta sekä inspiroidun lukemalla ammattikirjallisuutta.

Jaa artikkeli